پایگاه شهید خجسته رشت http://lib-khojasteh.mihanblog.com 2020-06-04T09:01:05+01:00 text/html 2017-11-17T20:51:44+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه کمک به هموطنان زلزله زده استان کرمانشاه http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/80 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8312053550/ds.jpg" alt=""></div><div><b>پایگاه سردار شهید خجسته</b> بعنوان ستاد یادواره شهدای بلوار شهدای مدافع حرم بلوار لاکان، هزینه برگزاری مراسم یادواره شهدای محل را که قرار بود چند روز آینده در مسجد امیرالمومنین برگزار شود را جهت کمک به هموطنان عزیز که در زلزله استان کرمانشاه آسیب دیده اند، اهدا کرد.</div><div>با مشارکت خیرین یک کامیون شامل 150پتو، 150چراغ اتارا، چادر، لباس گرم، انواع کنسرو، آب معدنی، وسایل کودک، انواع کلوچه و...در تاریخ 26 آبان ماه به روستای بی بی یان از توابع قصر شیرین اهدا گردید.</div> text/html 2017-09-01T17:27:25+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه کتاب الکترونیکی پایگاه شهید خجسته http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/79 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://s.cafebazaar.ir/1/upload/screenshot/com.basij.khojasteh0.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 9px; font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><b style=""><font color="#330033">کتاب الکترونیکی&nbsp;پایگاه شهید خجسته برگرفته از کتاب چاپ شده پایگاه است که فعالیت ها و پیشینه این پایگاه را بصورت کتاب همراه در اختیار شما قرار داده است.</font></b></p><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(96, 125, 139); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 9px; color: rgb(96, 125, 139); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">این پایگاه درابتدای انقلاب به عنوان انجمن اسلامی محل در اوایل سال 1360 تاسیس گردید که مسئولیت آن بر عهده برادرانی چون : مقدسی – &nbsp;محمدی – حجت تطهیری و سردار شهید خجسته &nbsp;بوده که به همت دوستان و اعضای کتابخانه و انجمن اسلامی محل که در آن زمان ابتدا به نام شریعتی و سپس &nbsp;به نام ابوذر بود در سال 1361 پس از حمله منافقین و مجروح شدن برادران خجسته و تطهیری تبدیل به پایگاه به نام شهید دکترمصطفی چمران شد که بعدها پس از شهادت سردار شهید حجت (انوش) خجسته به نام این شهید عزیز با توجه به اینکه اهل همین محل بوده &nbsp;تغییر نام پیدا کرد...</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 9px; color: rgb(96, 125, 139); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 9px; color: rgb(96, 125, 139); font-family: IRANSans-web, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><a href="https://myket.ir/app/com.basij.khojasteh/" target="_blank" title="مارکت مایکت" style="text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8305926726/myke2t.png" alt=""></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://cafebazaar.ir/app/com.basij.khojasteh/?l=fa" target="_blank" title="مارکت بازار" style="text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8305926768/bazar.png" alt=""></a></p></div> text/html 2017-08-14T11:12:34+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/78 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8305925676/conf1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 125, 175); font-family: YekanWeb, Tahoma; font-size: 18px; font-weight: 600; text-align: start;">کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید</span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: 18px; font-weight: 600;"><font color="#007daf" face="YekanWeb, Tahoma">Conference on New Advances in Engineering Science and new Technology</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: 18px; font-weight: 600;"><font color="#007daf" face="YekanWeb, Tahoma"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: YekanWeb; font-weight: 700; font-size: 14px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(25, 25, 25); text-align: justify;">کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید&nbsp;</span><span style="color: rgb(25, 25, 25); font-family: YekanWeb; font-size: 14px; text-align: justify;">توسط</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: YekanWeb; font-weight: 700; font-size: 14px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(25, 25, 25); text-align: justify;">&nbsp;پایگاه علمی شهید خجسته رشت&nbsp;</span><span style="color: rgb(25, 25, 25); font-family: YekanWeb; font-size: 14px; text-align: justify;">در تاریخ ۱۵ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ در شهر&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: YekanWeb; font-weight: 700; font-size: 14px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(25, 25, 25); text-align: justify;">رشت&nbsp;</span><span style="color: rgb(25, 25, 25); font-family: YekanWeb; font-size: 14px; text-align: justify;">برگزار خواهد شد.</span></div><div style="text-align: right;"><div class="col-md-12" style="text-align: left; box-sizing: border-box; font-family: YekanWeb; font-size: 14px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; position: relative; min-height: 1px; width: 266px; color: rgb(25, 25, 25); padding-right: 5px !important; padding-left: 5px !important; float: right !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; padding: 0px; margin: 0px;">برگزارکننده :&nbsp;</span>پایگاه علمی شهید خجسته رشت</div><div class="col-md-12" style="text-align: left; box-sizing: border-box; font-family: YekanWeb; font-size: 14px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; position: relative; min-height: 1px; width: 266px; color: rgb(25, 25, 25); padding-right: 5px !important; padding-left: 5px !important; float: right !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; padding: 0px; margin: 0px;">مالک رویداد :&nbsp;</span>پایگاه علمی شهید خجسته رشت</div><div class="col-md-12" style="text-align: right; box-sizing: border-box; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; position: relative; min-height: 1px; width: 266px; padding-right: 5px !important; padding-left: 5px !important; float: right !important;"><a href="http://dmf96.com" target="_blank" title="کنفرانس دستاوردهای نوین"><b><font size="4">dmf96.com</font></b></a></div></div> text/html 2017-06-29T05:30:31+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه ماهنامه گروه علمی پایگاه شهید خجسته شماره 13 http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/74 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8299121484/133.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8299121592/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_13_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_.rar.html" target="" title="">سایز اصلی</a></div> text/html 2017-06-29T03:35:10+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه روایت عینی یکی از بازماندگان بمباران شیمیایی http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/77 <h1 class="bold h2-medium-size Online-color" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6em; font-family: WMitra, georgia; margin: 0px; color: rgb(193, 17, 40); background: transparent; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top;"><font size="2">سردشت هنوز آلوده است / اصلا نمی‌دانستم شیمیایی یعنی چه / چشم‌هایم ندید، پوستم تاول زد، نفسم گرفت</font></h1><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1396/04/07/636342545941199819.jpg" alt=""></div><div><p style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WMitra, georgia; margin: 10px 0px; background: transparent; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; text-align: justify;"><font size="2">به ‌گزارش&nbsp;<a href="http://jamejamonline.ir/" target="_parent" style="box-sizing: border-box; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; background: transparent; color: rgb(14, 83, 129); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; cursor: pointer;"><span style="box-sizing: border-box; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; color: inherit;">جام‌جم‌آنلاین</span></a>، از حادثه بمباران شیمیایی شهر سردشت در هفتم تیرماه 1366 حالا سی سال می‌گذرد و هنوز مردم این شهر مرزی با عواقب شیمیایی‌شدن روزگار می‌گذرانند. ابوطالب یکی از آن 8025 نفری است که بنا بر اعلام آمارهای رسمی از جمعیت 12 هزار نفری آن زمان سردشت، شیمیایی شدند. مردمی که هنوز با خاطره خوش روزهای قبل از تیرماه 1366 زندگی می‌کنند، روزگاری که زمین سردشت سبز بود، آسمانش آبی و بخت آدم‌هایش سفید. اما خردل که روی تن شهر نشست، زندگی رنگ باخت و همه چیز تیره شد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WMitra, georgia; margin: 10px 0px; background: transparent; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; color: inherit;"><font size="2">وقتی سردشت بمباران شد چندساله بودید؟</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WMitra, georgia; margin: 10px 0px; background: transparent; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; text-align: justify;"><font size="2">16 ساله‌ بودم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WMitra, georgia; margin: 10px 0px; background: transparent; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; color: inherit;"><font size="2">کجا بودید؟ یادتان است؟</font></span></p></div> text/html 2017-06-26T02:42:28+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه خطای استراتژیک در پذیرش سند ۲۰۳۰ http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/75 <div style="font-size: 12px; margin: 5px 0px; text-align: right;"><h5 style="margin: 5px 0px; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal;">گفتاری از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا</h5><h3 style="margin: 2px 0px 5px;">خطای استراتژیک در پذیرش سند ۲۰۳۰</h3></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>اشاره:&nbsp;</strong></span></span><span style="color: rgb(105, 105, 105);">متن زیر، حاصل مطالب مطرح‌شده از سوی&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا&nbsp;</span><span style="color: rgb(105, 105, 105);">در دیدار اساتید با رهبر معظم انقلاب است، که پس از تکمیل توسط ایشان، برای انتشار در اختیار سایت قرار گرفته است:</span><br><br><br>صحبت بنده پیرامون سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی به‌عنوان چارچوب عمل جمهوری اسلامی برای آموزش است. گرچه این سند با موضع‌گیری‌های مقام معظم رهبری، مراجع عظام، فضلای حوزوی و دانشگاهی و اجماع نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و از دستور کار خارج شد ولکن بازبینی آن می‌تواند برای ما درس‌هایی داشته باشد.<br><br>بنده کار نسبتا مفصل‌تری را در بازبینی نسبت به این سند ملی و سندهای قبلی آن (یعنی بیانیه‌ی اینچئون کره‌ی جنوبی و چارجوب عمل پاریس و اصل سند ۲۰۳۰ سازمان ملل که دستورکار توسعه‌ی پایدار است) انجام داده بودم. اما در این فرصت شش دقیقه، با یک نگاه مختصر، چهار پیشنهاد دارم که فکر می‌کنم نتیجه‌ی چهار درسی است که می‌توانیم از این تجربه‌ای که گذشت بگیریم.<br><br><span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>اسناد بالادستی در حوزه‌ی علم و فرهنگ</strong></span></span><br>پیشنهاد اول را با یک مقدمه بیان می‌کنم و آن مقدمه این است که ما سندهای موفقی را در شورایعالی انقلاب فرهنگی تدوین کردیم. یکی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که بیش از ده سال در چند دولت در آن کار شد و فضلای حوزه نیز با نتیجه‌ی کاری که قریب یک دهه شده بود همراهی داشتند. بعد در نهایت در چند تیم فعالیت بسیار خوبی برای این سند داشتند. قبل از اینکه سند تحول نوشته شود یک سند راجع به مبانی آن نوشته شد و استفراغ وسع خوبی شد برای اینکه برای نظام آموزش و پرورش براساس مبانی و مفاهیم تاریخی بومی و دینی خودمان سندی را داشته باشیم. چون این تلاش، تلاشی نبود که ادعا باشد که کار نهایی است، در خود سند آمد که بعد از پنج سال بازبینی شود و گروه‌هایی در حال بازبینی هستند و پرونده‌ی آن باز است و دارند کار می‌کنند.<br><br>سند دیگری که شورایعالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌ی علم تنظیم و تدوین کرد، نقشه‌ی جامع علمی کشور بود که در ذیل این سند، سندهای دیگری شکل گرفت و بخش‌هایی از این سند که اجرا شد در مثل نانو و سلو‌ل‌های بنیادین و مواردی دیگری که علوم استراتژیک هستند، موجب شد موفقیت‌ها و رتبه‌هایی را در سطح جهانی داشته باشیم.</div> text/html 2017-06-21T15:32:09+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه بیانات در دیدار خانواده‌های شهدای مرزبان و مدافع حرم http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/76 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(105, 105, 105);">در روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان (۱)</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(105, 105, 105);"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;">بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم<br>و الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا ابی‌القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهداة المهدییّن سیّما بقیّة‌الله فی الارضین.<br><br>بسیار جلسه‌ی شیرین و جالبی است از این جهت که عطر شهادت در این جلسه پیچیده است. بله، همه‌ی خانواده‌های شهدا در اینجا نیستند لکن یک مجموعه‌ای از خانواده‌های عزیز شهیدان ما، چه شهیدان [مدافع] حرم، چه شهیدان مرزبانی، چه شهیدان ارتش -نیروی زمینی- چه شهیدان سپاه، چه شهیدان نیروی انتظامی و دیگران در اینجا اجتماع کرده‌اید و عطر شهیدان در فضای حسینیّه پیچیده است.<br><br>شهادت یک مفهوم عجیبی است، یک مقوله‌ی عجیبی است، یک مقوله‌ی عمیقی است. شهادت یعنی معامله‌ی با خدا، یک معامله‌ی دوجانبه‌ی بی‌دغدغه‌ی با خدای متعال؛ جنس هم معلوم، بهای جنس هم معلوم. جنس عبارت است از جان. جان یعنی سرمایه‌ی اصلی هر انسانی در این دنیای مادّی؛ این جنس است؛ این را شما تقدیم میکنید؛ در مقابل، چه میگیرید؟ در مقابل، سعادت ابدی و حیات جاودان در برترین نعمتهای الهی را میگیرید. خب، این جنسی که شما در شهادت میدهید، یک جنس ماندگار نیست. این جنس مثل همان یخی است که فروشنده‌ی یخ، روز تابستان آمده بود یخ را عرضه میکرد، میگفت مردم! این جنس را از من بخرید که اگر نخرید، اصل مایه از دست خواهد رفت؛ این‌جوری است دیگر. حالاها که داخل خانه‌ها یخ هست، قدیمها که یخ را از بازار میخریدیم، فروشنده‌ی یخ این یخ را لای کیسه‌گونی و مانند اینها نگه میداشت که بماند تا بیایند بخرند. اگر نمیخریدند چه میشد؟ اگر مشتری پیدا نمیشد و یخ را نمیخرید چه میشد؟ یخ آب میشد، از بین میرفت. این مشتری‌ای که می‌آید این جنس نابودشدنی را از شما میخرد، خیلی مشتری باارزشی است. این جانی که من و شما داریم، همان یخ است، این دارد ذرّه‌ذرّه [از بین] میرود دیگر؛ مگر این‌جور نیست؟ ذرّه‌ذرّه دارد تمام میشود. هر یک روزی که میگذرد، ما به آن سرآمد داریم نزدیک‌تر میشویم؛ یعنی به قبر داریم نزدیک‌تر میشویم؛ این دارد روزبه‌روز [از بین] میرود. حالا چقدر طول بکشد؟ بعضی‌ها این سرآمدشان چهل‌سالگی است، بعضی پنجاه‌سالگی است، بعضی هشتادسالگی است؛ بالاخره تمام میشود؛ دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد؛ دارد تمام میشود. حالا [برای] این جنسی که چه شما بفروشی و چه نفروشی بالاخره تمام خواهد شد، یک مشتری پیدا شده و میگوید من این را از تو میخرم، آن‌هم به بالاترین قیمت میخرم. آن بالاترین قیمت چیست؟ بهشت. همین آیه‌ای که این قاریِ(2) خوش‌خوانِ عزیز ما امروز تلاوت کردند: اِنَّ اللهَ اشتَرىٰ‌ ‌مِنَ المُؤمِنینَ اَنفُسَهُم وَ اَموالَهُم بِاَنَّ لَهُمُ الجَنَّة؛(3) این جنس را از شما میخرند که به شما بهشت بدهند. یُقاتِلُونَ فی‌ سَبیلِ اللهِ فَیَقتُلونَ وَ یُقتَلون؛(4) یعنی وقتی شما در راه خدا مجاهدت میکنید، چنین نیست که برَوی جانت را دو‌دستی بدهی دست دشمن و بگویی بکُش؛ نه آقا! شما هم ضربه میزنی به او. این مرزبان ما که در مرزها به شهادت میرسد، قبلش مبالغ زیادی ضربه به دشمن زده، مانع نفوذ دشمن شده، جلوی توطئه‌ی دشمن را گرفته، جلوی فساد دشمن را گرفته؛ این جوان ما که در دفاع از حرم، در فلان کشور خارجی در مقابل داعش ایستاده و شهید شده، قبل از اینکه شهید بشود، صد ضربه به او زده، جلوی او را گرفته، اهداف او را ناکام کرده، پدر او را درآورده، حالا هم شهید میشود. فَیَقتُلونَ وَ یُقتَلُون؛ هم میکُشند، بعد هم خودشان کشته میشوند. وَعدًا عَلَیه‌؛ این یک وعده‌ی الهی است؛ خدا دارد به شما وعده میدهد. اینکه میگوید از تو میخریم این جنس را به قیمت بهشت؛ بهشت یعنی سعادت ابدی، سعادتی که در آنجا دیگر مثل این یخ نیست که لحظه‌به‌لحظه آب برود؛ نه، بقاء دائمی است، همیشگی است، لذّت همیشگی است، نعمت همیشگی است؛ در مقابل این دارند این جان ازبین‌رفتنی را از شما میخرند و میگیرند؛ این وعده، وعده‌ی خدا است. این وعده‌ی حقّی است که خدای متعال به شما داده است، مخصوص دین شما هم نیست؛ این وعده را خدا در کتابهای آسمانیِ قبلی هم داده است: وَعداً عَلَیهِ حَقًّا فِی التَّوراةِ وَ الاِنجیلِ وَ القُرءان؛(5) شهادت این است. بعد هم میفرماید: وَ مَن اَوفىٰ‌ بِعَهدِهِ مِنَ الله؛(6) چه کسی به عهد خود وفا‌کننده‌تر است از خدا؟ این وعده وفا میشود. بنابراین شهادت یک مفهوم این‌جوری است. ظاهرش را که نگاه میکنید، ظاهر دردناکی دارد، تلخی دارد؛ پدر انسان، مادر انسان، همسر انسان، بچّه‌ی انسان، برادر و خواهر انسان، داغدار میشوند، غصّه میخورند؛ ظاهرش این است؛ امّا باطنش چه؟ باطنش فروش یک جنس ضایع‌شدنی و خراب‌شدنی و غیرقابل‌ماندن به یک قیمت فوق‌العاده بالا است. بنده از قدیم با دوستان در صحبت و سخنرانی و مانند اینها که صحبت میکردیم میگفتم شهادت، مرگ تاجرانه است؛ یعنی در آن زرنگی هست؛ آنهایی که شهید میشوند، خدای متعال بیشترین لطف را به آنها میکند، بالاترین لطف را به آنها میکند؛ این شهادت است.</div> text/html 2017-02-09T04:43:26+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه مروری بر خاطرات http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/72 <div><br></div><div><div style="text-align: right; margin: 0px 12px; padding: 3px 0px 0px; outline: 0px; background: url(&quot;/themes/fa_def/images/ver2/bg_title_box.png&quot;) no-repeat; width: 219px; float: right; height: 29px; font-stretch: normal; line-height: normal;"><font face="Mihan-IransansLight" size="5" color="#000066"><b>خاطرات&nbsp;</b></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; width: 219px; text-align: right; display: inline; float: right;"><ul class="hpUL" style="margin: 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; outline: 0px; background: transparent; list-style: none outside none; width: 230px;"><li style="margin: 0px; padding: 2px; outline: 0px; background: none; width: 106px; height: 95px; overflow: hidden; float: right; line-height: 12px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/others-memory?id=30576" title="" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 3px; outline: none; background: rgb(219, 228, 243); border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; width: 104px; height: 87px; display: block; overflow: hidden;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30576/smps.jpg" alt="«مبادا در مقابل آمریکا کوتاه بیایید!»" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none; width: 100px; height: 50px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">«مبادا در مقابل آمریکا کوتاه بیایید!»</span></a></li><li style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 2px; outline: 0px; background: none; width: 106px; height: 95px; overflow: hidden; float: right; line-height: 12px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/others-memory?id=26228" title="" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 3px; outline: none; background: rgb(219, 228, 243); border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; width: 104px; height: 87px; display: block; overflow: hidden;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26228/smps.jpg" alt="خاطراتی از رابطه رهبر انقلاب و آیت‌الله ملکوتی" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none; width: 100px; height: 50px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">خاطراتی از رابطه رهبر انقلاب و آیت‌الله ملکوتی</span></a></li><li style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 2px; outline: 0px; background: none; width: 106px; height: 95px; overflow: hidden; float: right; line-height: 12px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/others-memory?id=25263" title="" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 3px; outline: none; background: rgb(219, 228, 243); border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; width: 104px; height: 87px; display: block; overflow: hidden;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25263/smps.jpg" alt="فتنه کارخانه جنرال!" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none; width: 100px; height: 50px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">فتنه کارخانه جنرال!</span></a></li><li style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 2px; outline: 0px; background: none; width: 106px; height: 95px; overflow: hidden; float: right; line-height: 12px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/others-memory?id=25108" title="" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 3px; outline: none; background: rgb(219, 228, 243); border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; width: 104px; height: 87px; display: block; overflow: hidden;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25108/smps.jpg" alt="روایتی از یک تحصن" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none; width: 100px; height: 50px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">روایتی از یک تحصن</span></a></li><li style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 2px; outline: 0px; background: none; width: 106px; height: 95px; overflow: hidden; float: right; line-height: 12px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/others-memory?id=24875" title="" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 3px; outline: none; background: rgb(219, 228, 243); border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; width: 104px; height: 87px; display: block; overflow: hidden;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/24875/smps.jpg" alt="جزئیاتی از سفرهای استانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none; width: 100px; height: 50px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">جزئیاتی از سفرهای استانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای</span></a></li><li style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 2px; outline: 0px; background: none; width: 106px; height: 95px; overflow: hidden; float: right; line-height: 12px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/others-memory?id=24826" title="" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 3px; outline: none; background: rgb(219, 228, 243); border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; width: 104px; height: 87px; display: block; overflow: hidden;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/24826/smps.jpg" alt="عکس‌نوشت: دیدار مرحوم پرورش با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none; width: 100px; height: 50px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">عکس‌نوشت: دیدار مرحوم پرورش با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای</span></a></li><li style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 2px; outline: 0px; background: none; width: 106px; height: 95px; overflow: hidden; float: right; line-height: 12px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/others-memory?id=24157" title="" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 3px; outline: none; background: rgb(219, 228, 243); border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; width: 104px; height: 87px; display: block; overflow: hidden;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/24157/smps.jpg" alt="عکس‌نوشت: آیت‌الله خامنه‌ای در جمع لشکر خوبان" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none; width: 100px; height: 50px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">عکس‌نوشت: آیت‌الله خامنه‌ای در جمع لشکر خوبان</span></a></li><li style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 2px; outline: 0px; background: none; width: 106px; height: 95px; overflow: hidden; float: right; line-height: 12px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/others-memory?id=24021" title="" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 3px; outline: none; background: rgb(219, 228, 243); border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; width: 104px; height: 87px; display: block; overflow: hidden;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/24021/smps.jpg" alt="خاطراتی از مراودات آیت‌الله خامنه‌ای و استاد شهریار" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none; width: 100px; height: 50px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">خاطراتی از مراودات آیت‌الله خامنه‌ای و استاد شهریار</span></a></li><li style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 2px; outline: 0px; background: none; width: 106px; height: 95px; overflow: hidden; float: right; line-height: 12px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/others-memory?id=22091" title="" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 3px; outline: none; background: rgb(219, 228, 243); border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; width: 104px; height: 87px; display: block; overflow: hidden;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22091/smps.jpg" alt="چه ایرادی دارد یاران انقلاب بیشتر باشند؟" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none; width: 100px; height: 50px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">چه ایرادی دارد یاران انقلاب بیشتر باشند؟</span></a></li><li style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 2px; outline: 0px; background: none; width: 106px; height: 95px; overflow: hidden; float: right; line-height: 12px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/others-memory?id=22994" title="" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 3px; outline: none; background: rgb(219, 228, 243); border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; width: 104px; height: 87px; display: block; overflow: hidden;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22994/smps.jpg" alt="روایتی از توجه آیت‌الله خامنه‌ای به سلامت کودکان" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none; width: 100px; height: 50px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">روایتی از توجه آیت‌الله خامنه‌ای به سلامت کودکان</span></a></li></ul></div></div> text/html 2017-01-31T16:32:00+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه ماهنامه گروه علمی پایگاه شهید خجسته شماره 12 http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/71 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8285783468/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC_122.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8285783542/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_12_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_.rar.html" target="" title="">سایز اصلی</a></div> text/html 2016-12-30T12:45:17+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه ماهنامه گروه علمی پایگاه شهید خجسته شماره 11 http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/70 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8285783384/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC_112.jpg" alt=""></div><div><a href="http://s5.picofile.com/file/8285783434/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_11_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_.rar.html" target="_blank" title="">دانلود&nbsp;سایز اصلی</a></div> text/html 2016-12-10T20:30:37+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه ماهنامه گروه علمی پایگاه شهید خجسته شماره 10 http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/69 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8282453476/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_102_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8282452784/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_10_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_.rar.html" target="_blank" title="">سایز اصلی</a></div> text/html 2016-11-08T14:17:10+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه ماهنامه گروه علمی پایگاه شهید خجسته شماره 9 http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/68 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8273914184/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_9_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><a href="http://s6.picofile.com/file/8180185326/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_8_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_.rar.html" target="_blank" title="8" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; text-align: -webkit-right;">دانلود</a><a href="http://s4.picofile.com/file/8171700826/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_.rar.html" target="_blank" title="ش/7" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; text-align: -webkit-right; line-height: 20px;">&nbsp; در</a><a href="http://s8.picofile.com/file/8273914142/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_9_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_.rar.html" target="" title="">سایز اصلی</a></div> text/html 2016-10-09T05:40:47+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه اولین دوره مسابقه عکس عاشورا http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/67 <div style="text-align: center;"><b><font size="4">پایگاه علمی شهید خجسته با همکاری سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری سپاه قدس گیلان برگزار میکند.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(204, 0, 0);">تا 8 آذر تمدید شد</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8270372484/ashooraphoto2.jpg" alt="پوستر"></div><div style="text-align: right;"><ul><li>اولین دوره مسابقه عکس عاشورا&nbsp;</li></ul></div><div style="text-align: right;"><ul><li>مهلت ارسال اثار<strike> 21 الی 30 مهر 1395 </strike>&nbsp;تا 8 آذر 1395 تمدید شد.</li><li>اضافه در تاریخ 15آبان.&nbsp;<a href="http://gilan.basijelmi.ir/blog/2016/11/04/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7/" target="_blank" title="سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری"></a><a itemprop="url" href="http://gilan.basijelmi.ir/blog/2016/11/04/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7/" style="color: rgb(0, 131, 185); text-decoration: none; outline: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out; line-height: 24px; margin-bottom: 9px; font-weight: bold; font-family: BYekan, WebYekan, Tahoma, Helvetica, sans-serif; display: inline !important;">به همت پایگاه بسیج علمی شهید خجسته رشت</a>.</li></ul><div>ارتباط با ما :&nbsp;<a href="mailto:lib.khojasteh@chmail.ir" target="_blank" title="ایمیل">lib.khojasteh@chmail.ir</a>&nbsp; &nbsp; و &nbsp;&nbsp;<a href="https://telegram.me/elmi_khojasteh" target="_blank" title="تلگرام">elmi_khojasteh@</a>&nbsp; &nbsp;</div></div><div style="text-align: right;"><hr>پوستر در سایز اصلی :&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8270372450/ashooraphoto.jpg" target="_blank" title="کلیک کنید">لینک</a></div> text/html 2015-04-13T18:19:24+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه ایران بابرد آمریکا قهرمان جهان شد http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/66 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; font-family: RTNassim, 'B Yekan', Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; text-align: right;">تیم ملی کشتی آزاد ایران که تا دیدار فینال همه رقیبانش را با اقتدار مغلوب کرده بود، در دیدار پایانی آمریکا را هم برد و قهرمان جهان شد. همچنین رهبر معظم انقلاب، این قهرمانی را به ملی پوشان تبریک گفتند.</b></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, 'B Yekan', Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: right;"></span><div class="full-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, 'B Yekan', Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;">به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی كشتی آزاد ایران بامداد امروز دوشنبه در فینال رقابتهای جام جهانی در سالن فاروم لس‌آنجلس رودرروی تیم آمریكا قرار گرفت و تیم میزبان را با نتیجه ۵ بر ۳ شكست داد و قهرمان شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;">شاگردان رسول خادم در دیدارهای قبلی خود تیم بلاروس را با نتیجه ۸ بر صفر و تیم تركیه را ۷ بر یك و تیم مدعی و قدرتمند آذربایجان را با نتیجه ۷ بر یک شكست داده بودند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;">كسب عنوان قهرمانی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۵ آمریكا، چهارمین قهرمانی متوالی ایران در جام جهانی است. تیم ملی كشتی آزاد ایران پیش از این در جام جهانی ۲۰۱۲ باكو، ۲۰۱۳ تهران و ۲۰۱۴ لس آنجلس نیز به عنوان قهرمان رسیده بود.</p></div> text/html 2015-04-10T06:08:51+01:00 lib-khojasteh.mihanblog.com مدیریت کتابخانه توافق نکردن شرف دارد به توافقی که منافع و عزت ملت از بین برود http://lib-khojasteh.mihanblog.com/post/65 <span style="font-family: WMitra, UbuntuLight, Tahoma, sans-serif; line-height: 28.0839996337891px; text-align: justify; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0.0980392); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><font size="2" color="#3333ff">حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح&nbsp;</font></span><span style="font-family: WMitra, UbuntuLight, Tahoma, sans-serif; line-height: 28.0839996337891px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0.0980392); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><font size="3" color="#6600cc">پنج شنبه</font></span><span style="font-family: WMitra, UbuntuLight, Tahoma, sans-serif; line-height: 28.0839996337891px; text-align: justify; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0.0980392); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><font size="2" color="#3333ff">&nbsp;در دیدار جمعی از بانوان، شاعران و ذاکران اهل بیت علیهم السلام ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، مطالب بسیار مهمی را درخصوص مذاکرات هسته ای و همچنین تحولات یمن بیان کردند.</font></span> <div><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); font-family: WMitra, UbuntuLight, Tahoma, sans-serif; line-height: 28.0839996337891px; text-align: justify; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0.0980392); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><font size="2">به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ایشان سخنان خود را با این مقدمه شروع کردند که «برخی سؤال می کنند چرا رهبری درباره مذاکرات اخیر هسته ای موضع گیری نکرده است؟»</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); font-family: WMitra, UbuntuLight, Tahoma, sans-serif; line-height: 28.0839996337891px; text-align: justify; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0.0980392); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><font size="2">رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: علت موضع گیری نکردن رهبری این است که جایی برای موضع گیری وجود ندارد زیرا مسئولان کشور و مسئولان هسته ای می گویند هنوز کاری انجام نگرفته و هیچ موضوع الزام آوری میان دو طرف بوجود نیامده است.</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); font-family: WMitra, UbuntuLight, Tahoma, sans-serif; line-height: 28.0839996337891px; text-align: justify; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0.0980392); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><font size="2">حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: چنین وضعیتی نیاز به موضع گیری ندارد.</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); font-family: WMitra, UbuntuLight, Tahoma, sans-serif; line-height: 28.0839996337891px; text-align: justify; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0.0980392); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><font size="2">ایشان گفتند: اگر از من سؤال شود که «شما موافق مذاکرات اخیر هسته ای هستید یا مخالف»، می گویم نه موافق هستم و نه مخالف، چون هنوز اتفاقی نیفتاده است.</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); font-family: WMitra, UbuntuLight, Tahoma, sans-serif; line-height: 28.0839996337891px; text-align: justify; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0.0980392); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><font size="2">رهبر انقلاب اسلامی افزودند: همه مشکل بعد از این است که باید درباره جزئیات بحث و گفتگو شود زیرا طرف مقابل، لجوج، بدعهد، بد معامله و اهل از پشت خنجر زدن است و ممکن است در دوره ی بحث درباره جزئیات، کشور و ملت و مذاکره کنندگان را در حصار قرار دهند.</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); font-family: WMitra, UbuntuLight, Tahoma, sans-serif; line-height: 28.0839996337891px; text-align: justify; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0.0980392); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><font size="2">ایشان گفتند: آنچه که تاکنون اتفاق افتاده نه اصل توافق، نه مذاکره منتهی به توافق و نه محتوای توافق را تضمین نمی کند و حتی این موضوع را هم تضمین نمی کند که این مذاکرات به توافق منتهی شود، بنابراین تبریک گفتن معنایی ندارد.</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); font-family: WMitra, UbuntuLight, Tahoma, sans-serif; line-height: 28.0839996337891px; text-align: justify; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0.0980392); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><font size="2">رهبر انقلاب اسلامی در ادامه چند نکته را متذکر شدند و گفتند: من هیچگاه درخصوص مذاکره با امریکا خوشبین نبودم و این موضوع هم بواسطه یک توهم نیست بلکه بدلیل تجربه ای است که در این باره وجود دارد.</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; box-sizing: border-box; color: rgb(17, 17, 17); font-family: WMitra, UbuntuLight, Tahoma, sans-serif; line-height: 28.0839996337891px; text-align: justify; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0.0980392); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><font size="2">حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اگر در آینده جزئیات مسائل و حوادث و یادداشتهای مذاکرات هسته ای این روزها منتشر شود، همه متوجه خواهند شد که این تجربه ما از کجا نشأت می گیرد.</font></p></div>